Welkom

In Nederland is een steeds bredere erkenning dat handchirurgie en handrevalidatie specialismen geworden zijn. Van zowel de artsen en chirurgen als de therapeuten worden bijzondere kennis en vaardigheden gevraagd.

Handletsels en de nazorg van hand- en polsoperaties, zoals bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis, vereist vaak een multidisciplinaire aanpak en dient daarom in een revalidatiecentrum plaats te vinden.

Handencentra hebben verschillende werkwijzen. Viagra apotheek kopen. Bij een aantal worden ook, vaak kleinere, ingrepen gedaan en gebeurt de nabehandeling in de eerste lijns praktijken. Onze centra’s zijn erkend voor hand en pols revalidatie waar geen operaties worden uitgevoerd maar waar de nabehandeling in een revalidatiesetting plaatsvindt waar revalidatie artsen, plastisch chirurgen, reumatologen, orthopeden, psychologen, fysio- en ergotherapeuten gespecialiseerd in de hand en pols revalidatie werkzaam zijn.

Onze centra’s:

Via het menu “Contact” vind u alle contactgegevens van onze vestigingen.