Behandelrichtlijnen

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zonodig afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.
(uit: Richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade ISBN: 90-76906-69-6  © 2003, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Internet: http://www.cbo.nl)

Onderwerpen

 1. Richtlijn voor nabehandeling na perifeer zenuwletsel
 2. Flexor pees letsel
 3. Extensor pees protocol
 4. Mallet therapie richtlijn (  volledig artikel )
 5. Dupuytren nabehandeling richtlijn
 6. Skiduim
 7. Quervain
 8. Trigger finger
 9. CMC artrose richtlijn ( patienten informatie brief )
 10. Richtlijn PIP arthroplastiek
 11. Richtlijn MCP arthroplastiek
 12. Distale Radius Fractuur met Open Reductie
  1. Richtlijn nabehandeling Distale Radius Fractuur met percutane K-draden en/of gips. 1-4-2012  >> klik hier
  2. Richtlijn nabehandeling Distale Radius Fractuur waarvoor chirurgisch herstel middels ORIF 1-4-2012  >> klik hier
  3. Oefenprogramma na plaatfixatie bij polsbreuk >> klik hier
 13. Richtlijn voor pols prothese Uni2
 14. Richtlijn ganglion ( Samenvatting richtlijnen nabehandeling ganglion extirpatie )
 15. Richtlijn behandeling proximale rij carpectomie
 16. Richtlijn behandeling tenolyse
 17. Richtlijn handtherapie na Trapeziectomie + slingstabilisatie
 18. Richtlijn voor handtherapie bij het Complex Regionaal Pijn Syndroom type I
 19. Richtlijn behandeling traumatisch Oedeem (NIEUW !)
 20. Richtlijn MCP artrodese (NIEUW !)