Hand- en polsklachten

Hand- en polsklachten kennen veel verschillende vormen en oorzaken. Soms is de oorzaak van de klachten erfelijk, soms is sprake van overbelasting en soms van een ongeval.
Het Hand & Pols Centrum behandelt in principe complexe klachten.

Omdat de problemen en de oorzaak van een hand/pols probleem zo verschillend kunnen zijn, zullen wij altijd proberen om in de intakefase te komen tot een diagnose en een goede probleemanalyse. Zodoende kunnen we de behandeling zo goed mogelijk afstemmen op het bereiken van voor รบ belangrijke doelen.

Hieronder staat informatie over klachten die veel voorkomen en in principe behandeld worden door de huisarts. De informatie is overgenomen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Behandeling van deze klachten in het Hand & Pols Centrum vindt alleen plaats wanneer er sprake is van een gecompliceerd beloop of wanneer de huisarts dit nodig acht.