Afspraak maken?

Wilt u een afspraak inplannen?  Dan hebben wij een aantal gegevens van u nodig:

  • uw naam, adres en geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)
  • de naam van uw huisarts
  • de naam van uw verwijzer
  • een verwijsbrief van een huisarts of specialist

Wilt u een afspraak verzetten of annuleren?

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Dit kan ook rechtstreeks bij de locatie waar u de afspraak heeft staan. Afspraken die u niet tijdig afzegt of afspraken waarbij u niet verschijnt worden door ons in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.

Klik hier voor onze no-show tarieven.

Vragen, tips of klachten?

Het Hand & Pols Centrum vindt het belangrijk dat patiënten, bezoekers en hun familie tevreden zijn en blijven over de behandeling en verzorging in het centrum. Ondanks de motivatie en de inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt waarover u niet tevreden bent. Door deze onvrede kenbaar te maken, kan het Hand & Pols Centrum haar service verbeteren. Wij verwijzen hiervoor graag naar onze klachtenprocedure.

Direct contact met ons hoofdkantoor

Wij verzoeken onze patiënten vriendelijk alleen contact op te nemen met ons hoofdkantoor als het behandelcentrum waar de behandeling plaats vind niet bereikbaar is. Leveranciers kunnen indien gewenst rechtstreeks contact opnemen met ons hoofdkantoor.