Hand-en-Pols-Centrum-beeldmerk

Liesbeth Rietveld

Maatschappelijk werkster

Sinds begin van 2017 is Liesbeth Rietveld werkzaam bij het Haags Hand- en Polscentrum als maatschappelijk werkster. Daarnaast is zij werkzaam in dezelfde functie bij Sophia Revalidatie Den Haag (revalidatie alle diagnosegroepen) en bij Capri in Rotterdam (Hartrevalidatie). Af en toe verrijkt zij haar werkzame leven door als reisleidster groepen rond te leiden in prachtige natuurgebieden;  vooral de Scandinavische landen hebben haar voorkeur. Haar jarenlange ervaring heeft zij opgedaan in het Westeinde Ziekenhuis als medisch maatschappelijk werker en later als waarnemer in diverse revalidatiecentra in het land.

Vanuit het Hand en Polscentrum komen vooral veel vragen met betrekking over werk, rechten en plichten bij ziekteverzuim  en werkgerelateerde zaken. Werken doen we nou eenmaal met onze handen.  Ook mensen met bureautaken gebruiken hun handen voor de computer. De wat meer emotionelere pijnlijke zaken zoals verdriet om een blijvende beperking die uw leven nadelig beinvloedt, kan een aanleiding zijn voor een bezoek aan de maatschappelijk werkster. Een oriënterend of inventariserend gesprek om met u mee te kijken naar vragen waar u mee zit, behoort ook tot de mogelijkheden. Indien nodig wordt u verwezen naar geëigende instanties. Overbodig te zeggen, dat de afspraak altijd met uw medeweten en toestemming is.