Patiëntinformatie

Het Hand & Pols Centrum vindt het belangrijk dat patiënten, bezoekers en hun familie tevreden zijn en blijven over de behandeling en verzorging in het centrum. Ondanks de motivatie en de inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt waarover u niet tevreden bent. Door deze onvrede kenbaar te maken, kan het Hand & Pols Centrum haar service verbeteren.
Wanneer u ontevreden bent, kunt u dit het beste eerst met de betrokkene zelf, of met de dagelijkse leiding van het centrum bespreken. Zij zullen zeker bereid zijn met u te overleggen en te zoeken naar een oplossing van het probleem.
Indien dit niet kan of niet lukt, dan kunt u voor bemiddeling tussen u en de betrokkene(n) en/of behandeling van uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris.

U kunt bij de receptie van het Hand & Pols Centrum een afspraak maken voor een gesprek met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris onderzoekt de toedracht van de klacht. Tevens tracht hij tussen klager en beklaagde te bemiddelen. Dit betekent dat hij zal proberen de vertrouwensrelatie met de betrokkene(n) te herstellen en het gevoel van onvrede weg te nemen.

U kunt uw schriftelijke klacht richten aan:

Hand & Pols Revalidatie Nederland
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Piet Heinstraat 35
4461 GL Goes

of via: klachten@hprn.info

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

Als het gesprek met de klachtenfunctionaris voor u niet leidt tot een bevredigende oplossing kan de behandeling van de klacht worden overgedragen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Kijk voor meer informatie op https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/

De klachtenfunctionaris en de leden van de onafhankelijke klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht. Het dossier dat wordt gevormd, is vertrouwelijk en slechts toegankelijk voor de klachtenfunctionaris of de leden van de onafhankelijke klachtencommissie.

Het Hand & Pols Centrum is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Bedenk dat een zorginstelling voor iedereen toegankelijk is. Bij schade, diefstal of verlies van uw eigendommen verzoeken wij u een schademeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de dagelijkse leiding van het centrum.

Ook dient u in geval van diefstal aangifte te doen bij de politie.

Hoe kunt u ons bereiken?

Direct contact

Met een van onze 6 vestigingen

0113 - 728 030

Bel met het hoofdkantoor

goes@hpc.nl

Mail met het hoofdkantoor