Over ons

In Europa zien we een trend waarbij patiënten en verwijzers de voorkeur geven aan gespecialiseerde zorg in een kleinschalige setting waarin iedereen, van baliemedewerker tot en met chirurg, weet wat het beste is voor de patiënt. Ook medici en paramedici erkennen de meerwaarde van een zorg die op deze wijze georganiseerd is.

Informatie over onze organisatie

Hans Pieter van Not (handchirurg), Ton Schreuders (handtherapeut en onderzoeker) en 6 handtherapeuten namen daarom in 2009 het initiatief om een gespecialiseerd revalidatiecentrum op te richten waar zij zich volledig kunnen wijden aan de diagnostiek en behandeling van hand- en polsproblematiek: In februari 2010 openden zij de deuren van het Zeeuws Hand & Pols Centrum (ZHPC).

Vanuit het ZHPC is Hand & Pols Revalidatie Nederland ontstaan; een keten van multidisciplinaire revalidatiecentra specifiek voor patiënten met traumatische en niet traumatische hand- en polsproblemen.

De therapeuten binnen onze HPC’s zijn volledig gespecialiseerd: zij zijn opgeleid in het behandelen van patiënten met hand- en polsproblemen maar ook in het herkennen van situaties waarbij de patiënt snel door een medisch specialist moet worden gezien. Meerdere behandelaars van onze HPC’s zijn als docent verbonden aan de Praktijkopleiding Handtherapie van het Erasmus MC.

Het oorspronkelijke team van 8 medewerkers (binnen het ZHPC) is inmiddels uitgebreid tot een geolied team van meer dan 75 medewerkers binnen onze Hand & Pols Centra waaronder paramedici, medisch specialisten, psychologen en ondersteunend personeel.

Het verzamelen van uitkomsten is een belangrijk onderdeel van de behandeling en noodzakelijk voor het ontwikkelen van onze behandelrichtlijnen. We betrekken onze patiënten nauw bij het revalidatieproces en vragen hen wat hun mening is over het behaalde resultaat. Deze gegevens helpen ons om de beste keuzes te maken voor onze patiënten en hen te adviseren en voor te bereiden op een eventuele operatie.

Als HPRN kiezen we er bewust voor om onze HPC’s niet (te) omvangrijk te laten worden want onze kracht ligt juist in de kleinschaligheid. De therapeuten kennen elkaar en er heerst op de werkvloer een open sfeer voor overleg en consultatie. Die kenmerkende openheid komt ook op andere manieren tot uiting. Wij geloven in kennisdeling en publiceren onze behandelrichtlijnen op het internet zodat iedereen gebruik kan maken van onze ideeën, kennis en ervaring.