Patiëntinformatie

Het Hand & Pols Centrum levert hoogwaardige gespecialiseerde revalidatiezorg voor hand- en polsklachten. Hand- en polsklachten komen in veel verschillende vormen voor met diverse oorzaken. Soms is de oorzaak van de klachten erfelijk, soms is sprake van overbelasting of is een hand- en/of polsprobleem het gevolg van een ongevalsletsel.

Er is gekozen voor een open behandelruimte in het Hand & Pols Centrum. Dit biedt diverse voordelen, onder meer de directe toegankelijkheid voor alle therapeuten tot onze ‘spalkenkeuken’, een belangrijke werkplek voor de handtherapeuten. Daarnaast hebben de therapeuten dankzij de open behandelruimte de mogelijkheid om met elkaar te overleggen. Vaak is het zinvol om de expertise van verschillende collega’s te bundelen om u zo de beste zorg te bieden. U wordt meestal begeleid door één of twee vaste therapeuten, maar wij werken als team waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Naast deze open ruimte zijn er nog een aantal aparte behandelkamers aanwezig. Als u er de voorkeur aan geeft om apart te zitten dan mag u dat altijd aangeven bij uw therapeut.

Vergoeding zorg 2021

Behandeling in het Hand & Pols Centrum valt onder revalidatiezorg en wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Algemeen

U ontvangt bij uw bevestigingsbrief een verklaring omtrent de declaratie van de zorg. Met ondertekenen van deze verklaring bevestigt u dat u bekend bent en akkoord gaat met ons facturatieproces. De verklaring dient u ondertekend mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Op het moment dat u bij ons de eerste afspraak heeft start het traject. De tijd, het aantal minuten, die aan u is besteed in een traject tellen we op en de uitkomst bepaalt welke declaratiecode we moeten declareren. Hierbij attenderen wij u erop dat een afspraak bij een arts of Physician assistent een weegfactor heeft van 3: een afspraak van bijvoorbeeld 15 minuten wordt berekend als 45 minuten. Een behandeltraject mag wettelijk maximaal 120 kalenderdagen duren. Indien er 42 kalenderdagen geen afspraken hebben plaatsgevonden mag het traject worden gedeclareerd. Indien nodig wordt hierna een vervolgtraject geopend.

Gecontracteerd

Indien wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben wordt de behandeling volledig vergoed. Eventueel openstaand eigen risico komt voor uw rekening.  De nota wordt door ons ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars.

Niet gecontracteerd

VGZ en Zilveren Kruis, en de daarbij behorende labels, hebben geen contract met ons afgesloten voor 2021. Dit heeft consequenties voor de vergoeding als u een polis heeft afgesloten waarbij de zorgverzekeraar bepaalt bij wie u uw zorg afneemt. Dit is het geval bij naturapolissen die worden aangeboden. VGZ en Zilveren Kruis stellen ook in de polisvoorwaarden dat, voor een aantal declaratiecodes, de behandeling vooraf aangevraagd moet worden middels een machtiging. Dit geldt voor zowel naturapolissen als restitutiepolissen. In onderstaande tabel ziet u welke declaratiecodes wij hanteren en voor welke u een aanvraag moet doen.

Tabel.png

Het kan zijn dat uw zorgverzekering vraagt naar onze AGB code. Elke vestiging heeft een eigen AGB instellingscode. Kies de code die behoort bij de locatie van het HPC waar u patiënt bent:

Hand & Pols Centrum Amsterdam:
22.220557 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Amsterdam

Hand & Pols Centrum Den Haag:
22.220713 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Den Haag

Hand & Pols Centrum Dordrecht:
22.220544 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Dordrecht

Zeeuws Hand & Pols Centrum:
22.220459 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Nederland

Hand & Pols Centrum Terneuzen:
22.220882 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Terneuzen

Hand & Pols Centrum Gouda:
22.220686 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Gouda

Neem bij het ontstaan van complicaties of andere met de behandeling samenhangende problemen meteen contact op met het Hand & Pols Centrum voor overleg en advies. Dit kan ook buiten de kantooruren telefonisch via het gewone nummer van het HPC. U krijgt via een bandje instructies voor doorverbinden met de spoeddienst.

Uiteraard hechten wij binnen onze Hand & Pols Centra grote waarde aan privacy. U kunt hier ons officiële privacyreglement inzien. Bij de bevestiging informeren wij u over en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en voldoen aan de AVG.

Na afloop van de revalidatie willen we u een aantal vragen stellen die verband houden met het revalidatietraject dat u doorlopen heeft. Deze specifieke vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met o.a. Revalidatie Nederland en de zorgverzekeraars, verenigd in Stichting Miletus. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deze gegevens stellen ons in staat de zorg in ons centrum te verbeteren. Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.