Uw behandeling in stappen

Het Hand & Pols Centrum levert hoogwaardige gespecialiseerde revalidatiezorg voor hand- en polsklachten. Hand- en polsklachten komen in veel verschillende vormen voor met diverse oorzaken. Soms is de oorzaak van de klachten erfelijk, soms is sprake van overbelasting of is een hand-/polsprobleem het gevolg van een ongevalsletsel.

IMG_2800

Stap 1

Verwijzing door uw huisarts of specialist

Wij werken op verwijzing van een arts of specialist. U krijgt een verwijzing als uw (huis)arts of specialist vindt dat u in aanmerking komt voor een specialistische behandeling voor uw hand- en/of polsproblematiek. De (huis)arts of specialist kan de verwijzing via ZorgDomein met ons delen. Omdat locatie Goes en Terneuzen nog niet aangesloten zijn bij ZorgDomein kan de verwijzing per beveiligde mail verstuurd worden.

Heeft u de verwijzing zelf meegekregen dan kunt u een foto of scan van de verwijzing met ons delen via de mail. Ga naar de contactgegevens om het mailadres van de juiste vestiging te kiezen.

Stap 2

Plan een afspraak in

De verwijzing wordt beoordeeld door een gespecialiseerde handtherapeut. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op om een afspraak in te plannen voor een intakegesprek/onderzoek. Deze afspraak wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de verwijzing, ingepland tenzij er redenen zijn om de afspraak later in te plannen. Er wordt naar gestreefd het intakegesprek in te plannen bij zowel een revalidatiearts, Physician assistant, een fysiotherapeut als een ergotherapeut. De handtherapeuten worden in principe uw vaste behandelaars maar wanneer dit “plantechnisch” niet mogelijk is zullen ook andere therapeuten als uw behandelaar optreden.

Op ons portaal kunt u onder andere uw afspraken inzien. Vraag hiernaar bij het secretariaat als u zich op het portaal wilt aanmelden.

hand_pols_centrum_2803
IMG_2801

Stap 3

Uw eerste consult met een specialist

U meldt zich bij de secretaresse, zij zal uw identiteit vaststellen en samen met u uw gegevens controleren. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer waar uw behandelaar u ophaalt. De eerste afspraak noemen wij een intake. Omdat de problemen en de oorzaak van een hand- en/of polsprobleem zo verschillend kunnen zijn zullen wij altijd proberen om tijdens de intakefase te komen tot een diagnose en een goede probleemanalyse.

Een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en het opstellen van een behandelplan vormen een vast onderdeel van deze eerste afspraak.

U kunt de verslaglegging teruglezen op het portaal. Vraag hiernaar bij het secretariaat als u zich op het portaal wilt aanmelden.

Stap 4

Behandeling en nazorg

Voor veel voorkomende diagnoses hebben we behandelrichtlijnen die we volgen, maar waar nodig kunnen we daar vanaf wijken om een zo goed mogelijk en passend individueel behandeltraject met u te doorlopen. Zodoende kunnen we de behandeling zo goed mogelijk afstemmen op het bereiken van, voor ú, belangrijke doelen. Het doel van handtherapie is dat u uw hand, pols en/of arm (na de operatie) weer zo goed als mogelijk kunt inzetten bij uw dagelijkse werkzaamheden. De handtherapeut begeleidt u in dit traject door middel van gerichte therapie: adviezen, instructies en oefeningen. Indien nodig zal een brace of spalk gemaakt of geadviseerd worden.

IMG_2823