Vergoedingen en tarieven

Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Gecontracteerde tarieven kunnen afwijken van NZa-tarieven.

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027198
Declaratiecode: 14E489
Totaal factuur: € 278.77
Ingangsdatum: 01-01-2021

Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling
Zorgproductcode: 990027199
Declaratiecode: 14E490
Totaal factuur: € 950.13
Ingangsdatum: 01-01-2021

Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027142
Declaratiecode: 14D785
Totaal factuur: € 3.184.73
Ingangsdatum: 01-01-2021

Vergoeding zorg 2021

Behandeling in het Hand & Pols Centrum valt onder revalidatiezorg en wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Algemeen

U ontvangt bij uw bevestigingsbrief ook een verklaring omtrent de declaratie van de zorg. Met ondertekenen van deze verklaring bevestigt u dat u bekend bent en akkoord gaat met ons facturatieproces. De verklaring dient u ondertekend mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Op het moment dat u bij ons de eerste afspraak heeft start het traject. De tijd, het aantal minuten, die aan u is besteed in een traject tellen we op en de uitkomst bepaalt welke declaratiecode we moeten declareren. Hierbij attenderen wij u erop dat een afspraak bij een arts of Physician assistent een weegfactor heeft van 3: een afspraak van bijvoorbeeld 15 minuten wordt berekend als 45 minuten. Een behandeltraject mag wettelijk maximaal 120 kalenderdagen duren. Indien er 42 kalenderdagen geen afspraken hebben plaatsgevonden mag het traject worden gedeclareerd. Indien nodig wordt hierna een vervolgtraject geopend.

Gecontracteerd

Indien wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben wordt de behandeling volledig vergoed. Eventueel openstaand eigen risico komt voor uw rekening.  De nota wordt door ons ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars.

Niet gecontracteerd

VGZ en Zilveren Kruis, en de daarbij behorende labels, hebben geen contract met ons afgesloten voor 2021. Dit heeft consequenties voor de vergoeding als u een polis heeft afgesloten waarbij de zorgverzekeraar bepaalt bij wie u uw zorg afneemt. Dit is het geval bij naturapolissen die worden aangeboden. VGZ en Zilveren Kruis stellen ook in de polisvoorwaarden dat, voor een aantal declaratiecodes, de behandeling vooraf aangevraagd moet worden middels een machtiging. Dit geldt voor zowel naturapolissen als restitutiepolissen. In onderstaande tabel ziet u welke declaratiecodes wij hanteren en voor welke u een aanvraag moet doen.

Het Hand & Pols Centrum helpt u met deze aanvraag.

 

Tabel.png

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de therapie te komen vragen we u om de afspraak, indien mogelijk, minimaal 24 uur van te voren te annuleren. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. Indien u de afspraak binnen 24 uur van te voren annuleert brengen wij een ‘no-show’ tarief in rekening. U kunt deze nota niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

De tarieven hiervoor zijn:

Revalidatie ½ uur:   € 45,00
Revalidatie 1 uur:    € 70,00

Het kan zijn dat uw zorgverzekering vraagt naar onze AGB code. Elke vestiging heeft een eigen AGB instellingscode. Kies de code die behoort bij de locatie van het HPC waar u patiënt bent:

Hand & Pols Centrum Amsterdam:
22.220557 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Amsterdam

Hand & Pols Centrum Den Haag:
22.220713 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Den Haag

Hand & Pols Centrum Dordrecht:
22.220544 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Dordrecht

Zeeuws Hand & Pols Centrum:
22.220459 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Nederland

Hand & Pols Centrum Terneuzen:
22.220882 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Terneuzen

Hand & Pols Centrum Gouda:
22.220686 ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Gouda

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027198
Declaratiecode: 14E489
Totaal factuur: € 233.59
Ingangsdatum: 01-01-2020

Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling
Zorgproductcode: 990027199
Declaratiecode: 14E490
Totaal factuur: € 907.22
Ingangsdatum: 01-01-2020

Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027142
Declaratiecode: 14D785
Totaal factuur: € 3054.45
Ingangsdatum: 01-01-2020